List of Crayon Shin-chan movies Shinnosuke Nohara Misae Nohara Himawari Nohara Shinko-chan Ai Suotome Nene Sakurada Character Shinnosuke Nohara Misae Nohara Himawari Nohara Hiroshi Nohara Toru Kazama Ai Suotome Nene Sakurada Location Futaba Shoji Kasukabe House of Nohara Futaba Kindergarten Kasukabe Station Clan of the Cataplines Buri Buri Kingdom Community Forum